คุณสามารถติดเชื้อโรคชนิดใดจากขี้นกบนระเบียงของคุณได้บ้าง?

สำรวจความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากมูลนกและวิธีการป้องกันเพื่อรักษาสุขภาพของคุณ

จินตนาการว่าคุณเดินออกมาบนระเบียงเพื่อหายใจลมเช้าสดชื่น แต่พบว่ามีสิ่งรบกวนไม่น่ายินดีอยู่: มูลนก นอกจากจะเป็นสิ่งรกเกินไป มูลเหล่านี้ยังเป็นที่ตั้งของความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจซ่อนอยู่ที่มาในรูปแบบของโรคที่อาจทำให้คุณและคนที่คุณรักได้รับผลกระทบ

มูลนกไม่ใช่เพียงแค่สิ่งรบกวน แต่เป็นที่ตั้งของเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้สามารถสร้างอาการร้ายแรงได้ โรคที่โด่งดังที่สุดคือ Histoplasmosis โรคที่เกิดจากเชื้อราที่เจริญอยู่ในมูลนกที่แห้งแล้ว ขณะที่ถูกสะเก็ดนี้ถูกขยายออกมาและสามารถถูกหายใจเข้าไปได้ จะเป็นสาเหตุของปัญหาทางเดินหายใจ ไข้ และอาการเหนื่อยล้า ในกรณีที่รุนแรง อาการเหล่านี้อาจเสพติดอย่างรุนแรงถึงโรคปอดเรื้อรัง

  • Histoplasmosis: การติดเชื้อรานี้เกิดจากการหายใจเชื้อสปอร์ของเชื้อรา Histoplasma capsulatum ซึ่งสามารถพบได้ในมูลนก การติดเชื้อสามารถทำให้อาการที่คล้ายกับปอดบวม เช่น ไข้ ไอ และเจ็บหน้าอก
  • Cryptococcosis: การติดเชื้อราอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา Cryptococcus neoformans ซึ่งพบได้ในมูลนกและดินที่มีมูลนกปนเปื้อน เมื่อหายใจเชื้อรานี้เข้าไปสามารถทำให้อาการต่างๆ ตั้งแต่ปัญหาทางเดินหายใจเล็กน้อยจนถึงการติดเชื้อที่สมองและไขสันหลังรุนแรง
  • Psittacosis: หรือที่เรียกว่าโรคไข้นกแก้ว เป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรีย Chlamydia psittaci ซึ่งสามารถถูกส่งผ่านไปยังมนุษย์ผ่านการหายใจเชื้อราแห้ง อาการรวมถึงไข้ ปวดหัว และปัญหาทางเดินหายใจ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นปอดอักเสบรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษา

  • Salmonellosis: มีสาเหตุจากแบคทีเรียในสกุล Salmonella ซึ่งอาจพบในมูลนก การบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนสามารถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ เช่น ท้องเสีย ไข้ และปวดท้อง

  • E. coli: แม้จะมักจะเกิดจากอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน การสัมผัสกับมูลนกก็สามารถทำให้ติดเชื้อกับแบคทีเรีย Escherichia coli ได้ อาการรวมถึงท้องเสีย ปวดท้อง และไข้

  • อาการแพ้: มูลนกยังสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคน อาการรวมถึงการจาม ไอ และปัญหาทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจเสื่อมเสีย เช่น โรคหอบหืด

การใช้ชีวิตอยู่กับการต้องเผชิญกับอันตรายจากโรคเหล่านี้บนระเบียงของคุณเหมือนกับการประจบกับศัตรูที่มองไม่เห็น แต่อย่ากังวล เพราะมีมาตรการป้องกันที่คุณสามารถดำเนินการได้เพื่อปกป้องตัวเองและพื้นที่ของคุณ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเสี่ยงของงานนี้ ควรให้มืออาชีพมาช่วยทำการกำจัดสารพิษเหล่านี้ที่มีอุปกรณ์และความรู้เพียงพอในการกำจัดอย่างปลอดภัย

ที่ Khun Clean เรารู้และเข้าใจถึงความรุนแรงของความเสี่ยงเหล่านี้ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ไม่เพียงแค่ทำความสะอาด แต่ยังรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้าของเราด้วย ทีมงานของเราได้รับการฝึกฝนเฉพาะเพื่อจัดการกับอันตรายเหล่านี้ โดยทำให้พื้นที่ในการอยู่อาศัยของคุณยังคงสะอาดและปลอดภัย ดังนั้น ทำไมต้องรอจนกว่าอันตรายจะก้าวขึ้นมากขึ้น? ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับรองความสบายใจของคุณ โดยที่ระเบียงของคุณจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ปลอดจากการกบดานของอันตรายที่ไม่มองเห็นได้

Get คุณสามารถติดเชื้อโรคชนิดใดจากขี้นกบนระเบียงของคุณได้บ้าง?

Request Service LINE @khunclean 082-797-3702

Balcony and Bird Poop Cleaning

Birds poop on your balcony? Pigeons making their nest and laying eggs? Can't use your balcony anymore for even a simple morning coffee. Birds pooping on your clothes? We remove the dirty bird poop for you so you can use your balcony again.

Condo Cleaning

Everyday cleaning for Condos in central Bangkok. Get it done for morning or afternoon time slots. Weekly service available. Check out our separate deep cleaning service!

Deep Cleaning

If you need a really good big cleaning for your Home anything else, contact Khun Clean to get it done in Bangkok.

Gardening and Landscaping

Need to redo your garden? Plants dying? Need to cut the trees and bring in new plants? Need regular maintenance of your garden? From big trees to small shrubs and even just cutting your grass. We know plants.

IT Asset Disposal & Recycling

Safely and responsibly dispose of your old IT equipment. We can uninstall old servers, remove old wiring, recycle servers, desktops and laptops. Securely erase solid state and mechanical hard drives.

Junk Removal

Need to remove old stuff in your home or office? Old furniture. Old appliances. Moving to another province? Leaving Thailand completely? Have a hoarding problem? Don't worry about it, our team will remove the junk and garbage for you.

Mattress, Sofa and Curtain Cleaning

Clean your Mattress, Sofa and Curtains. Get rid of smells, stains and dust mites. Useful if you are moving out, or moving into a new home in Bangkok. Special promotion for up to 3 items one time. We use Ozone to remove smoking and cooking smells.

Move Out Cleaning Service

Get back your rent deposit. Let us give you the ultimate move-out cleaning so the property owner will have no complaints. Our Professional team will clean every room, so you can be proud when moving.

Office Cleaning

Need your office cleaned daily, weekly, or just one time? We come in clean your desks, chairs, workstations, kitchens, restrooms, conference rooms, phones and many more. Before hours, or after hours available. Contact us to schedule a site visit.

Outdoor Cleaning

Anything outside your home or business we can clean it. Windows, pressure washing, storefronts, parking lots, Khun Clean can clean it for you.

Restaurant Kitchen Cleaning

It's time to do a deep cleaning of your Commercial Kitchen in Bangkok. Grease traps, range hoods, coolers and your floor will be thoroughly cleaned. Contact us for an appointment now.

Shop and Retail Cleaning

Get your shop or retail space cleaned on a regular basis. We will securely and safely clean your storefront, windows, floors, bathrooms, storage and refrigerators.

Khun Clean

© 2024 Khun Clean | A service of Biznitos Co.,Ltd.